TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Doorverwijzen

Hebt u in uw praktijk te maken met mensen met een chronische alcoholverslaving? Vermoedt u dat er mogelijk sprake is van cognitieve stoornissen of zelfs het syndroom van Korsakov en wilt u meer weten over diagnose- en behandelmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een telefonisch advies of consult.

Doorverwijzing

Vermoedt u dat er sprake is van een cognitieve alcoholgerelateerde stoornis, of mogelijk het syndroom van Korsakov? Dan kunt u een patiënt naar ons doorverwijzen. Op basis van het intakegesprek met de patiënt en eventueel een naaste stellen wij vast of een opname en verder onderzoek in ons topklinisch centrum zinvol zijn. Wij nemen ook patiënten met een BOPZ-maatregel op.

Behandeling naar maximale zelfredzaamheid

Het Korsakov Centrum heeft een groot aantal behandelmogelijkheden. Patiënt en naasten zijn nauw betrokken bij de invulling van het behandelplan. Uitgangspunt bij het behandelplan is abstinentie van alcohol. De focus ligt op het verbeteren van het cognitief functioneren en maximaal haalbare zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren.

Terug naar huis indien mogelijk

De behandeling is gericht op terugkeer naar de maatschappij, indien nodig in een beschermde omgeving. Patiënten die aangewezen blijven op klinische zorg, melden wij aan voor terugplaatsing in een kliniek. Verwijzers brengen we tijdig op de hoogte van het ontslag van een patiënt en er is overleg over mogelijkheden voor thuisbehandeling of vervolgbehandeling in een instelling.

Spreekuur voor advies en informatie

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie of vrijblijvend advies rond een verwijzing, neem dan gerust contact met ons op. Onze behandelaars stellen hun specialistische kennis en ervaring ook graag ter beschikking aan zorgverleners die elders patiënten met ernstige alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen of het syndroom van Korsakov behandelen.

U kunt bij ons terecht voor advies en consultatie op ons telefonisch spreekuur: maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 u en 13.00 u.