TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Cognitievestoornis door alcohol

Alcohol is een maatschappelijk geaccepteerd genotsmiddel waarvan de gevaren consistent worden onderschat. Problematisch alcoholgebruik is één van de belangrijkste oorzaken van verworven hersenbeschadiging

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen diagnosticeert en behandelt patiënten met een chronische alcoholverslaving. Meestal hebben deze patiënten al diverse behandelingen in de klinische of ambulante verslavingszorg ondergaan, zonder blijvend resultaat. Patiënten die met deze verslavingsproblemen kampen blijken vaak therapieresistent. Geleidelijk zijn de problemen verder gecompliceerd door cognitieve stoornissen die zijn ontstaan. We spreken dan ook over de ‘verslavingsfase voorbij’, omdat de cognitieve problemen op de voorgrond staan. Vaak is er een gebrek aan ziektebesef/ziekte-inzicht, is er sprake van (zelf)verwaarlozing en spelen er ernstige sociaal maatschappelijke problemen.

Naast Korsakov-patiënten behandelen we ook mensen die nog geen Korsakov hebben, maar die door de cognitieve stoor-nissen niet meer in staat zijn om te profiteren van de reguliere verslavingszorg. Zo’n behandeling veronderstelt namelijk een redelijk werkend geheugen en executief functioneren (vermogen om iets te kunnen organiseren). Iemand moet tot op zekere hoogte in staat zijn om sturing te geven aan zijn handelen en gedrag na ontslag.

Wat kan het Korsakov Centrum voor hen betekenen?

De behandeling is vooral gericht op de herstructurering van het leven, de patiënt is door de cognitieve stoornissen niet meer in staat om vorm te geven aan zijn leven. Alcohol mag het cognitieve beeld niet blijven beïnvloeden, daarom is minimaal zes weken onthouding noodzakelijk. Hierna kijken we multidisciplinair naar het cognitieve en sociaal-maatschappelijk functioneren en richten we ons op het verbeteren van het cognitieve functioneren. Tenslotte kijken we of patiënten terug kunnen naar hun woning en welke ondersteuning ze dan nodig hebben. Als dit niet haalbaar is, begeleiden we hen naar een alternatieve woonplek. Waarom is het zo belangrijk om deze mensen goed op te vangen en te helpen? Onze aanpak probeert een einde te maken aan de vicieuze cirkel waarin ze vastzitten: van ambulante/klinisch hulp naar huis en weer terug. De doelgroep is vaak al 20 tot 25 jaar verslaafd, in de behandelmogelijkheden vallen zij veelal tussen wal en schip. Bij de behandeling worden zij vaak overvraagd doordat de executieve problemen niet voldoende worden onderkend, daardoor profiteren ze onvoldoende van de aangeboden psychotherapeutische interventies in de verslavingszorg. Wij bieden hiervoor een specifiek aangepast behandelprogramma om in de toekomst ernstige invalidering te voorkomen.