TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

In behandeling bij ons topklinisch centrum

Tijdens de behandeling steken we in op zelfredzaamheid en het verbeteren van het dagelijks functioneren. Door veel te oefenen leert de patiënt nieuwe vaardigheden aan. Ieder op zijn eigen tempo, met zijn eigen behandelplan.

Doorverwijzing

De huisarts is de eerst aangewezen persoon om problemen rond alcoholgebruik mee te bespreken. Bij een vermoeden van alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen of het syndroom van Korsakov kan de huisarts u doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlenende instantie zoals het Korsakov Centrum.

Doorverwijzing

Eerst een goede diagnose

De neuropsychologische diagnostiek vindt niet direct na opname plaats. Dat gebeurt pas na ongeveer 6 weken. Reden daarvoor is dat cognitieve stoornissen en karakterveranderingen na een abstinentieperiode (een periode zonder alcohol) kunnen ‘verdwijnen’. De diagnostiek bestaat uit neuropsychologisch, psychiatrisch, somatisch en neurologisch onderzoek.

Diagnose

Behandeling

De focus bij de behandeling ligt op het verbeteren van het cognitief functioneren en het vergroten van uw zelfredzaamheid. We gaan kijken hoe u de aangedane cognitieve functies, zoals dingen onthouden, nieuwe informatie verwerken en overzicht bewaren, kunt compenseren. De methodiek van Foutloos Leren kan u helpen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Behandeling

Nazorg

Om de overgang vanuit de kliniek naar huis of een nieuwe woonplek soepel te laten verlopen, biedt het Korsakov Centrum nazorg, in de vorm van deeltijdbehandeling of thuisbehandeling. Is thuis wonen niet (meer) mogelijk, dan denken we mee over een geschikte woonplek. Het Korsakov Centrum biedt geen woonmogelijkheden voor patiënten met (ernstige) cognitieve stoornissen. Opname binnen het Korsakov Centrum is altijd tijdelijk.

Nazorg

De kern van onze behandelvisie

Persoonlijke leeromgeving

We stimuleren en trainen patiënten op weg naar zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Multidisciplinair team

Met een multidisciplinaire aanpak bieden we een breed scala aan diagnostische activiteiten en behandelactiviteiten. Doel is het structureren van het dagelijks leven en het vinden van een zinvolle dagbesteding zonder alcohol.

Samenwerken en kennisdelen

Onze kennis en ervaring delen we met andere zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn. Zo organiseren we met regelmaat seminars en na- en bijscholings-activiteiten voor professionals, bijvoorbeeld rondom Foutloos Leren. Op locatie of in ons centrum in Venray.

Focus op uitstroom

Hoe ziet uw leven eruit na de behandeling? Hoe kunt u nog een zo zelfstandig mogelijk leven leiden? Ook na de behandeling zijn we betrokken, onder meer met onze thuisbehandeling.