TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Na de opname

Aan het einde van de opname onderzoeken we met u of het mogelijk is weer thuis te wonen. Om de overgang naar huis of een nieuwe woonplek soepel te laten verlopen, bieden we de mogelijkheid van dagbehandeling, thuisbehandeling en nazorg. Is thuis wonen niet meer mogelijk dan zoeken we samen met u, uw contactpersoon en uw verwijzer naar een geschikte plek binnen een beschermde woonvorm of verpleeghuissetting die gespecialiseerd is in het omgaan met mensen met cognitieve stoornissen door alcohol.

Wonen in de wijk

Voor een deel van onze patiënten geldt dat zelfstandig wonen geen optie (meer) is; zij blijven aangewezen op begeleiding en verzorging. Het Korsakov Centrum beschikt over 3 Trainingshuizen in de wijk (beschermd wonen) speciaal voor mensen die zich met beperkte begeleiding en verzorging kunnen redden. Er zijn 9 plekken beschikbaar. Binnen deze vorm van woonbegeleiding is veel aandacht voor een duidelijke dagstructuur en activering.

Dagbehandeling

De dagbehandeling is gericht op patiënten die wel zelfstandig kunnen wonen en functioneren, maar daarbij gedeeltelijk ondersteuning en oefening nodig hebben. Deze behandeling biedt naast dagstructurering ook training en begeleiding gericht op het omgaan met verslaving en cognitieve problemen. Op die manier voorkomen we dat u terugvalt en stimuleren we uw maatschappelijk herstel.

Thuisbehandeling

Met de thuisbehandeling biedt het Korsakov Centrum een innovatieve behandelmogelijkheid. Het doel van thuisbehandeling is de overstap naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen en op die manier een heropname te voorkomen. Hiervoor krijgt u al tijdens de opname een casemanager. De casemanager bereidt samen met u de overstap naar de thuissituatie voor. Bent u eenmaal thuis, dan komt de casemanager regelmatig bij u langs om u te helpen om alles wat u geleerd heeft thuis toe te passen. Belangrijke doelen daarbij zijn:

  • Leren geen alcohol meer te gebruiken
  • Zinvol uw dag besteden
  • Voorlichting en begeleiding van uw familie en/of naasten
  • Toewerken naar zorg in basis of specialistische zorg

Terugverwijzing

Na uw behandeling is het belangrijk dat u nog enige tijd ondersteuning krijg. Deze nazorg kunnen we u vanuit het Korsakov Centrum bieden. We kunnen u ook doorverwijzen naar een andere organisatie, bijvoorbeeld ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, beschermde woonvormen of pensiontehuizen.

Opname in kliniek

Blijft u na behandeling bij het Korsakov Centrum aangewezen op klinische zorg – opname in een instelling – dan zoeken we samen met u naar een passende kliniek.