TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Behandelprogramma

Het Korsakov Centrum biedt behandelmogelijkheden aan mensen die kampen met cognitieve stoornissen als gevolg van een alcoholverslaving. Voor elke patiënt stellen we een individueel behandelplan op. Uitgangspunt bij alle behandelingen is dat u geen alcohol gebruikt. Tijdens de behandeling werkt u stap voor stap aan meer zelfredzaamheid.

De behandeling van cognitieve stoornissen

De focus bij de behandeling van een cognitieve stoornis als gevolg van een alcoholverslaving ligt op het verbeteren van uw cognitief functioneren. Via gerichte behandelingen en therapieën werkt u aan ‘functies’ die niet meer vanzelf gaan, zoals dingen onthouden, nieuwe informatie verwerken en overzicht bewaren.

Vaste onderdelen van het therapieprogramma zijn onder andere:

 • Vaktherapieën ten behoeve van structuur en hervinden van interesses
 • Verbeteren van de levensstijl met een goede zelfzorg ten aanzien van voeding en beweging
 • Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-training (ADL-training)
 • Cognitieve trainingen en of aanpassingen voor de verbetering van het geheugen, overzicht en/of aandacht
 • Cognitieve Bias Modificatie bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen (Loijen et al., 2017)
 • Omgaan met stress
 • Cognitieve Fitness

De behandeling van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is niet te genezen, wel kunnen we u helpen om uw zelfredzaamheid te vergroten en het dagelijks functioneren te verbeteren. De behandeling is hier dan ook op gericht.

In het behandelplan kunnen activiteiten worden opgenomen als:

 • • Vaktherapieën ten behoeve van structuur en hervinden van interesses
  • Verbeteren van de levensstijl met een goede zelfzorg ten aanzien van voeding en beweging
  • Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-training (ADL-training)
  • Het leren gebruiken van geheugensteuntjes, zoals een agenda
  • De methode Foutloos Leren bij het syndroom van Korsakov
  • Realiteits-oriëntatietrainingen
  • Routetraining
  • Het aanleren van een regelmatige dagindeling

Methode 'Foutloos Leren'

Foutloos Leren is een methode om de zelfredzaamheid en eigenwaarde van patiënten te vergroten. De methode helpt patiënten om nieuwe vaardigheden aan te leren. De te leren taak wordt opgedeeld in kleine stappen; de patiënt leert deze stapsgewijs aan. Door dit steeds op dezelfde manier te oefenen, volgen de stappen elkaar logisch op. De te leren taak kan zowel actief (patiënt wil graag iets leren) als passief (patiënt heeft niet het idee getraind te worden) aangeleerd worden. Hierdoor vormt het trainen geen zware belasting.

Het effect van Foutloos Leren is onderzocht bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Wat blijkt: patiënten die Foutloos Leren toepassen, laten significante verbeteringen zien in de uitvoering van dagelijkse taken. Het maakt daarbij niet uit welke stoornis iemand heeft, hoe oud hij is of wat zijn opleidingsniveau is: elke patiënt kan profiteren van de methodiek. De bevindingen zijn recent uitgediept in twee artikelen.

Meer informatie:

 • Foutloos Leren: hij die kan doet
 • The effect of errorless learning on behavioral symptoms in patients with Korsakoff's syndrome (submitted)
 • The effect of errorless learning on quality of life inpatients with Korsakoff's syndrome (submitted).