TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Kennisagenda Korsakov 2024-2028

Maandag 17 juni was de presentatie van de nieuwe Kennisagenda Korsakov 2024-2028 van het Korsakov Kenniscentrum. Die draagt bij aan het geven van inzichten en het continu leren en verbeteren van de toenemende complexere zorg voor en behandeling van mensen met Korsakov.

Zorgprofessionals, behandelaren, cliëntorganisatie en de Wetenschapsraad werkten samen bij het opstellen van de agenda. De Kennisagenda brengt de meest belangrijke onderzoeksvragen in beeld. Door op deze vragen onderzoek te doen en antwoord te geven, blijft de zorg voor mensen met Korsakov ook in de toekomst passend.

 

Feestelijk moment

ZonMW, als financier van onderzoek dat gericht is op vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, ontving als eerste de nieuwe Kennisagenda Korsakov. Ook het ministerie van VWS was bij de feestelijke overhandiging aanwezig. Als TOPGGz onderdeel van Vincent van Gogh droegen wij ook ons steentje bij aan het opstellen en aanpassen van deze agenda. Zo is onze klinisch neuropsycholoog Roy Kessels ook voorzitter van de Wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum. Hij lichtte in Den Haag de totstandkoming van de Kennisagenda toe.