TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Het Korsakov Centrum in corona tijd

Het Korsakov Centrum heeft sinds het uitbreken van COVID-19 verschillende aanpassingen gedaan om verantwoord en veilig hoogspecialistische zorg te kunnen blijven leveren.

Het Korsakov Centrum volgt het coronabeleid, met alle richtlijnen en afspraken, dat binnen Vincent van Gogh worden gehanteerd. Ga daarom naar de website www.vvgi.nl onder het kopje 'Actueel' vindt u 'Informatie coronamaatregelen'.


Het continueren van de zorg in deze tijd is voor de kwetsbare groep patiënten van het Korsakov Centrum erg belangrijk. Door het wegvallen van dagbesteding, structuur en het feit dat er meestal een zeer klein steunsysteem is, lopen zij zonder continuering van zorg het risico meer te gaan drinken en zich terug te gaan trekken. Door de alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, apathie en een verminderd ziekte-inzicht zullen zij zich niet zo snel melden bij de huisarts, het wijkteam of een instelling voor verslavingszorg. Mede vanwege deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is besloten om zowel klinisch te blijven opnemen alsmede de thuisbehandeling in te blijven zetten.

  • De kliniek: de activiteiten met betrekking tot het leveren van de patiëntenzorg gaan door waarbij de klinische cliënten en poliklinische cliënten niet samen komen. De vaktherapieën en behandelinterventies gaan door (in kleinere groepjes met voldoende afstand en voldoende ruimte). Aangezien het kwetsbare cliënten betreft, is er geen bezoek, maar worden cliënten in de gelegenheid gesteld om te beeldbellen met hun naasten. De hygiëne maatregelen worden door het personeel en cliënten goed opgevolgd en tot op heden zijn er geen cliënten en medewerkers besmet met het virus. Overleggen kunnen digitaal (via Teams of Skype) worden bijgewoond om medewerkers thuis te laten werken en de drukte in de gebouwen te beperken. Tevens is het mogelijk dat cliënten consulten via beeldbellen met behandelaren hebben waar mogelijk. Voorafgaand aan een intake/opname wordt nagegaan of er signalen zijn van COVID-19 in overleg met verwijzer/ huisarts; na opname wordt de lichamelijke gezondheid van de cliënt voortdurend gemonitord.

  • Poliklinische (thuis)behandeling: patiënten worden middels telefoon en beeldbellen gemonitord. Wegens het wegvallen van dagbesteding is de frequentie opgehoogd en indien het niet anders kan worden er huisbezoeken afgenomen waarbij hygiënemaatregelen en voldoende afstand in acht worden genomen. Voorafgaand aan een huisbezoek wordt nagegaan of er signalen zijn van COVID-19.

  • (Poli)klinische diagnostiek: na de lockdown is er meteen nagedacht hoe de klinische diagnostiek valide en COVID-proof kan worden afgenomen. Inmiddels is de diagnostiek voor klinische cliënten weer veilig opgestart en worden de ervaringen meegenomen om de poliklinische trajecten vanaf juni weer veilig op te kunnen starten. Voorafgaand aan een afspraak wordt nagegaan of er signalen zijn van COVID-19.

  • Consultatie, advies en second opinions: hoewel de telefonische consultaties doorlopen, is te zien dat er sprake is van een afname in het aantal aanmeldingen vanwege het feit dat veel instellingen minder cliënten zien en de reguliere zorg in ziekenhuizen en bij huisartsen zich vooral richtte op COVID-19. Nu de reguliere zorg langzaam aan wordt opgestart, nemen de aanmeldingen weer toe.

  • Wetenschappelijk onderzoek: het schrijven en publiceren van artikelen gaat door, het geven van presentaties op symposia, klinische lessen en kennisoverdracht is uitgesteld.