TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Veelgestelde vragen

 • Wat is het syndroom van Korsakov?
  Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van jarenlang overmatig alcoholgebruik en een slecht en onregelmatig eetpatroon. Een ernstig gebrek aan vitamine B1 in combinatie met giftige stoffen in alcohol kan leiden tot ernstige cognitieve stoornissen, zoals stoornissen in het geheugen en het denken. Lees meer
 • Is het syndroom van Korsakov erfelijk?
  Nee, het syndroom van Korsakov is niet erfelijk. Wel is het zo dat verslaving in sommige families vaker voorkomt. Het is nog onbekend of dit door komt doordat iemand aanleg heeft of doordat personen een verkeerd voorbeeld volgen. Lees meer
 • Wat is het verschil tussen een cognitieve stoornis en het syndroom van Korsakov?
  Het syndroom van Korsakov is een ernstige hersenbeschadiging die het gevolg is van jarenlang overmatig alcoholgebruik in combinatie met een slecht en onregelmatig eetpatroon. Het syndroom van Korsakov bestaat uit meerdere symptomen, zoals ernstig geheugenverlies, problemen met het opnemen van informatie, verwardheid, apathie en een slechte lichamelijke conditie. Bij mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen zijn deze symptomen minder ernstig dan bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Bij deze groep worden de symptomen vaak overschaduwd door andere problemen.
 • Kan alcohol naast het geheugen ook andere organen aantasten?
  Ja, er kunnen ook afwijkingen aan andere organen ontstaan. Bijvoorbeeld aan hart, lever en alvleesklier. Afwijkingen aan het zenuwstelsel kunnen zelfs leiden tot stoornissen in spraak, beweging, gevoel en gezichtsvermogen.
 • Er is vastgesteld dat ik/mijn familielid/mijn partner korsakov heeft. Wat nu?
  Er zijn verschillende instanties die hulp kunnen bieden bij het syndroom van Korsakov. Zo kunt u terecht bij een dagopvang, crisisopvang, verpleeghuis of gespecialiseerde korsakovafdeling. Bij ons topklinisch centrum kunt u na doorverwijzing van uw huisarts terecht voor onderzoek en behandeling.
 • Waar kan ik hulp krijgen?
  De huisarts is de eerst aangewezen persoon om problemen rond alcoholgebruik mee te bespreken. De huisarts kan u doorverwijzen naar ons centrum.
 • Wat kan ik zelf doen om op de juiste manier met het syndroom van Korsakov om te gaan?
  Het is belangrijk dat u een goed inzicht krijgt in het ziektebeeld. Dan begrijpt u beter waar bepaalde symptomen vandaan komen en wordt het voor u makkelijker om ermee om te gaan. Daarnaast is het van belang dat u goed op de hoogte bent van de instanties waarop u kunt terugvallen, zoals ons gespecialiseerde Korsakov Centrum.
 • Is het syndroom van Korsakov te genezen?
  Nee, genezing is niet mogelijk. De aantasting van de hersenen is een onomkeerbaar proces. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kunt u wel leren hoe u zich kunt redden in het dagelijks leven.
 • Wat biedt het Korsakov Centrum?
  Ons topklinisch centrum is een gespecialiseerde kliniek voor onderzoek en behandeling van mensen die door alcoholmisbruik cognitieve stoornissen hebben ontwikkeld, waaronder het syndroom van Korsakov. Door de inzet van diagnostiek en behandeling ontstaat een goed beeld wat er aan de hand is en welke vervolgbehandeling ingezet kan worden.
 • Hoe ziet het zorg/behandelprogramma er uit?
  U start met een periode van ‘ontgiften’, zodat de vertroebelende effecten van alcohol verdwijnen. In deze fase knappen mensen vaak al op. Heeft u zes weken geen alcohol gebruikt, dan starten de neuropsychologische onderzoeken. De diagnostische fase duurt 8-10 weken. Hierna volgt een adviesgesprek over het vervolg of vindt de vervolgbehandeling plaats. De vervolgbehandeling kenmerkt zich door ‘doen’: weer in actie komen, structurering en beweging. Naast het alcoholprobleem en de verslaving staat het functioneren in het dagelijks leven centraal. Er wordt gekeken naar de problemen die u ervaart, hoe u zich beter kunt redden en weer een vast ritme kunt ontwikkelen en een zinvolle dagbesteding kunt opstarten zonder alcohol. Dit gebeurt in overleg met uw contactpersoon (naaste, familie of vriend).