TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Veelgestelde vragen

 • Wat is een alcoholgerelateerde stoornis?
  Veel mensen die chronisch (te) veel alcohol gebruiken, ontwikkelen cognitieve stoornissen. Deze bestaan uit geheugenproblemen, problemen met plannen en organiseren, verwardheid en stemmingswisselingen. Dit alles kan iemand ernstig belemmeren in het dagelijks functioneren. Lees meer
 • Wat is het verschil tussen een cognitieve stoornis en het syndroom van Korsakov?
  Het syndroom van Korsakov is een ernstige hersenbeschadiging die het gevolg is van jarenlang overmatig alcoholgebruik in combinatie met een slecht en onregelmatig eetpatroon als gevolg van zelfverwaarlozing. Het syndroom van Korsakov kenmerkt zich door ernstige geheugenstoornissen (problemen met het opnemen, verwerken en opdiepen van informatie) en problemen met plannen en organiseren. Met daarnaast verwardheid, ataxie (problemen met de lichaamshouding) en nystagmus (oogbewegingsstoornis), een slechte lichamelijke conditie, apathie (niet in actie kunnen komen) en een beperkt ziekte-inzicht. Daarnaast kunnen confabulaties voorkomen: door alle geheugen- en planningsproblemen vertellen mensen overdreven, gefantaseerde of onware verhalen. De ernstige geheugenstoornissen worden niet minder als het alcoholgebruik stopt. Dit in tegenstelling tot acoholgerelateerde cognitieve stoornissen, waarbij de cognitieve stoornissen verminderen naarmate mensen langer geen alcohol gebruiken. Lees meer
 • Kan alcohol naast het geheugen ook andere organen aantasten?
  Ja, er kunnen ook afwijkingen aan andere organen ontstaan. Bijvoorbeeld aan hart, lever en alvleesklier. Afwijkingen aan het zenuwstelsel kunnen zelfs leiden tot stoornissen in spraak, beweging, gevoel en gezichtsvermogen. Lees meer
 • Waar kan ik hulp krijgen?
  De huisarts is de eerst aangewezen persoon om problemen rond alcoholgebruik mee te bespreken. De huisarts kan u doorverwijzen naar ons centrum.
 • Hoe gaat de diagnose in zijn werk?
  In de eerste fase van de opname bij het Korsakov Centrum stellen we vast wat de aard en de ernst is van de alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Tijdens de opname op de afdeling Opname en Diagnostiek wordt gestart met een detoxperiode. U gebruikt geen alcohol (abstinentie). In deze fase bieden we u structuur, een vast eetpatroon en verschillende therapieën. Verpleegkundigen en vaktherapeuten observeren welke vaardigheden zijn aangedaan en welke vaardigheden herstellen in de periode dat u geen alcohol gebruikt. Na zes weken abstinentie begint de fase van diagnostiek. Er vindt neuropsychologische diagnostiek plaats. Ook verrichten we psychiatrisch, somatisch en neurologisch onderzoek. Het kan ook zijn dat u een hersenonderzoek (MRI) en/of lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek ondergaat. We brengen uw dagelijks functioneren zo goed mogelijk in beeld. Daarbij betrekken we uw omgeving, verpleegkundigen en vaktherapeuten. Diagnostiek kan plaatsvinden op iedere afdeling binnen de kliniek. Veel mensen met een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis hebben ook problemen op het gebied van financiën, wonen, sociaal netwerk en dagbesteding of werk. In onze diagnostiek nemen we de verschillende aspecten mee. Uw sterke en minder sterke kanten vormen de basis voor de behandeling, om op die manier de kans op terugval in alcoholgebruik zo klein mogelijk te maken. Samen werken we toe naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid in de maatschappij.
 • Hoe ziet het zorg/behandelprogramma er uit?
  U start met een periode van ‘ontgiften’. We zien mensen in die periode vaak opknappen. Na minimaal zes weken abstinentie (geen alcohol) volgt een neuropsychologisch onderzoek. De reden dat we daarmee wachten is dat eventuele ontwenningsverschijnselen het onderzoek kunnen verstoren. De behandeling kenmerkt zich door ‘doen’: weer in actie komen, structurering en beweging. Naast het alcoholprobleem en de verslaving staat vooral het functioneren in het dagelijks leven centraal. We kijken welke problemen u ervaart en hoe u zich beter kunt redden en weer een vast ritme kunt ontwikkelen met een zinvolle dagbesteding zonder alcohol.
 • Zijn alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen te genezen?
  Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen kunnen verminderen als het alcoholgebruik stopt. Hierdoor kunnen de cognitieve functies, tot op zekere hoogte, herstellen. Bij het syndroom van Korsakov is genezing niet mogelijk. De aantasting van hersenen is een onomkeerbaar proces. Tijdens de behandeling werken we aan de verbetering van cognitieve functies zoals het geheugen, de aandacht en de planning.
 • Wat biedt het Korsakov Centrum?
  Ons topklinisch centrum is een gespecialiseerde kliniek voor onderzoek en behandeling van mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, waaronder het syndroom van Korsakov. De inzet van diagnostiek maakt het mogelijk om de vervolgbehandeling op maat vorm te geven. U kunt bij ons terecht als u door jarenlang overmatig alcoholgebruik een ernstige cognitieve stoornis heeft ontwikkeld.