TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

De alcohol voorbij

Het Korsakov Centrum biedt diagnostiek en behandeling aan patiënten met een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis. Onze behandelingen worden op wetenschappelijke wijze getoetst en doorontwikkeld. Daarmee dragen we bij aan de maximaal haalbare kwaliteit van leven. Patiënten zijn meer zelfredzaam en leren om te gaan met hun beperkingen.

Onze ambitie

We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid voor patiënten. Om deze en andere doelstellingen te realiseren richten we ons op:

  • Het in kaart brengen van de cognitieve functies en vaardigheden: welke functies zijn aangedaan, welke functies zijn intact?
  • Het nastreven en borgen van abstinentie van alcohol: blaastesten en urinecontroles maken standaard deel uit van het behandelplan.
  • Het waar mogelijk voorkomen van verpleeghuisopnames en het bevorderen van zelfredzaamheid: we zetten in op een toekomst buiten de instelling, eventueel met begeleiding.
  • Het verminderen van de zorgconsumptie op langere termijn door goede diagnostiek en de inzet van (thuis)behandeling.

Samen verder komen

We werken nauw samen met het netwerk rondom de patiënt: familie, naasten, behandelaren, huisartsen en specialisten. Korsakov Centrum hecht veel waarde aan kennisdeling: door onze kennis en ervaring breed te verspreiden, dragen we bij aan goede zorg voor patiënten in heel Nederland.

Onze visie

Veel patiënten met chronische verslavingsproblemen blijken therapieresistent. Zij hebben vaak al meerdere behandelingen achter de rug in de klinische of ambulante verslavingszorg, zonder blijvend resultaat. Dit komt onder meer omdat zij cognitieve stoornissen ontwikkelen als gevolg van overmatig alcoholmisbruik en slechte voeding. Met onze specialistische aanpak willen wij een eind te maken aan de vicieuze cirkel waarin mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen zoals het syndroom van Korsakov vast zitten: van kliniek naar huis en weer terug. Met een juiste diagnose en behandelaanpak op maat zijn verbeteringen haalbaar en streven we er naar om een terugval in alcoholgebruik zo klein mogelijk te maken.

Zelfredzaamheid

Onze professionals kijken vanuit een multidisciplinaire aanpak naar mogelijke verbeteringen in het cognitieve functioneren én sociaal maatschappelijk functioneren. Vervolgens gaan we daar samen met de patiënt en zijn omgeving in een behandeling op maat aan werken. Doel is altijd een vergroting van de zelfredzaamheid. Soms kunnen patiënten met de juiste ondersteuning terug naar de eigen woning. Voor anderen is dat niet meer mogelijk en gaan we kijken naar een alternatieve woonplek.

Hier staan we voor:

  • Specialistische diagnostiek
  • Focus op het best mogelijke herstel en beperkte terugval
  • Innovatieve methoden, wetenschappelijk onderbouwd
  • Familie en persoonlijk netwerk zijn nauw betrokken
  • Samenwerken en kennisdelen in de keten
  • Goede mogelijkheden voor ambulante nabehandeling