TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Innovatie

Het Korsakov Centrum werkt continu aan innovatie in zorg, onder meer door onderzoek te doen naar effecten van behandeling. Belangrijke innovaties van de afgelopen jaren zijn onder meer de thuisbehandeling en de methodieken Foutloos Leren en Cognitieve Bias Modificatie die cliënten traint in alternatieve denkpatronen.

Innovatieve thuisbehandeling

Met de thuisbehandeling biedt Vincent van Gogh een innovatieve behandelmogelijkheid. Het doel van thuisbehandeling is de overstap naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen en op die manier een heropname te voorkomen. Belangrijke doelen waar een cliënt samen met een casemanager aan werkt zijn:

  • Leren geen alcohol meer te gebruiken
  • Zinvol de dag besteden
  • Voorlichting en begeleiding aan familie en/of naasten
  • Toewerken naar zorg in de eerste en tweede lijn, basis of specialistische zorg

Foutloos Leren

Foutloos Leren is een methode om de zelfredzaamheid en eigenwaarde van cliënten te vergroten. De methode helpt cliënten om nieuwe vaardigheden aan te leren. De te leren taak wordt opgedeeld in kleine stappen; de patiënt leert deze stapsgewijs aan. Door dit steeds op dezelfde manier te oefenen, volgen de stappen elkaar logisch op. De te leren taak kan zowel actief (patiënt wil graag iets leren) als passief (patiënt heeft niet het idee getraind te worden) aangeleerd worden. Hierdoor vormt het trainen geen zware belasting.

Het effect van Foutloos Leren is onderzocht bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Wat blijkt: patiënten die Foutloos Leren toepassen, laten significante verbeteringen zien in de uitvoering van dagelijkse taken. Het maakt daarbij niet uit welke stoornis iemand heeft, hoe oud hij is of wat zijn opleidingsniveau is: elke patiënt kan profiteren van de methodiek. De bevindingen zijn recent uitgediept in twee artikelen.

Meer informatie:

  • Foutloos Leren: hij die kan doet Link
  • The effect of errorless learning on behavioral symptoms in patients with Korsakoff's syndrome (submitted)< link naar samen leren >publicaties> titel>
  • The effect of errorless learning on quality of life inpatients with Korsakoff's syndrome (submitted). < link naar samen leren >publicaties> titel>

Cognitieve Bias Modificatie

Patiënten met een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis kampen vaak ook met geheugenproblemen en gebrek aan zelfinzicht en ziekte-inzicht. Hierdoor hebben reguliere verbale therapieën vaak weinig effect. Daarom stimuleren we het reflectief (leer)vermogen op een andere manier: met Cognitieve Bias Modificatie (CBM). CBM doet geen beroep op ‘inzicht’ maar wil patiënten rechtstreeks trainen in alternatieve denkpatronen. 

Positieve invloed
Cognitieve Bias Modificatie (CBM)- methodieken hebben een positieve invloed op het lerend vermogen van mensen met een cognitieve stoornis als gevolg van alcoholmisbruik. Dat geldt zeker voor wat oudere deelnemers en deelnemers met een sterk impliciet geheugen. Toepassing van de CBM-behandeling kan zorgen voor een reductie in terugval van meer dan 10%.

Wetenschappelijke toetsing
Het Korsakov Centrum ontwikkelt een CBM-procedure als onderdeel van de bestaande behandeling. Deze procedure wordt wetenschappelijk getoetst. 

Meer informatie:

  • Loijen A., Rinck M., Walvoort S.J.W., Kessels R.P.C., Becker E.S., Egger J.I.M. (2017). Modification of Automatic Alcohol-Approach Tendencies in Alcohol-Dependent Patients with Mild or Major Neurocognitive Disorder. (submitted).
  • Loijen A., Vrijsen J.N., Egger J.I.M., Becker E.S., Rinck M. Automatic Approach Avoidance Tendencies in Psychopathology: A Systematic Review (in preparation).
  • Loijen A., Rinck M., Walvoort S.J.W., Kessels R.P.C., Becker E.S., Egger J.I.M. (2017). Modification of Automatic Alcohol-Approach Tendencies in Alcohol-Dependent Patients with Mild or Major Neurocognitive Disorder. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. doi.org/10.1111/acer.13529