TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Samenwerken

Om grote ambities te realiseren is hechte samenwerking nodig. De zogeheten ‘zorgketen’ is de meest bekende vorm. Alle ‘schakels’ die voor de cliënt van belang zijn moeten elkaar blind kunnen vinden. Dat maakt dat de cliënt als vanzelf de weg vindt binnen de zorg. Ook daarbuiten is samenwerking nodig. Denk aan het sociale netwerk rond de cliënt. Van wijkteam tot werkgever en van vrienden tot familie. Maar we hebben ook onderwijs en wetenschap hard nodig om tot vernieuwing en de best bewezen zorg te komen…

Kennis en ervaring delen

We delen onze kennis en ervaring met andere zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn. Zo organiseren we met regelmaat seminars en na- en bijscholingsactiviteiten voor professionals, bijvoorbeeld rond Foutloos Leren. Op locatie in ons centrum in Venray.

Werken aan zorginnovaties en onderzoek

In nauwe samenwerking werkt het Korsakov Centrum aan onderzoek en zorginnovaties. Dat doen we onder meer met de volgende onderzoeksinstituten en kenniscentra: