TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis (ACS) heeft kenmerkende symptomen. Deze screener helpt u en andere professionals een mogelijk alcoholgerelateerde cognitieve stoornis bij een cliënt op te sporen. Aan het einde ziet u of er mogelijk sprake is van een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis.

toelichting

Is er sprake van voedingstekort?

Zijn er oogbewegingsstoornissen?

Zijn er loopstoornissen of bewegingsstoornissen?

Zijn er mentale veranderingen of is er sprake van een (lichte) geheugenstoornis?

Is er sprake van zelfverwaarlozing of decorumverlies?

Is er sprake van desoriëntatie in tijd en plaats?

Is er sprake van een persoonlijkheids- dan wel gedragsverandering ten aanzien van het premorbide niveau van functioneren?

Is er sprake van confabulaties?

Is er sprake van aantoonbare tekortkomingen in het inprenten van nieuwe informatie?

Is er sprake van tekortkomingen in het herinneren van informatie uit het langetermijngeheugen?

Is er sprake van een daling van het bewustzijn, gepaard met motorische onrust, verminderd besef van de omgeving, al dan niet met visuele gewaarwordingen?

Is er sprake van een (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen:afasie, apraxie, visuele agnosie , stoornis in de uitvoerende functies.

Uw cliënt zit in de gevarenzone

Er is mogelijk sprake van alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. 

Dit is een potentieel ernstige situatie, indien u een zelfstandig bevoegd medicus bent start dan met het toedienen van thiamine (zie GGZ-richtlijn ‘Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol’ (2008).

Neem contact op met de huisarts of betrek bij twijfel altijd een deskundige van een verslavingsinstelling in de regio. Bekijk in overleg met hen of stoppen met alcohol mogelijk is.

Je uitslag

 • Is er sprake van voedingstekort?
 • Zijn er oogbewegingsstoornissen?
 • Zijn er loopstoornissen of bewegingsstoornissen?
 • Zijn er mentale veranderingen of is er sprake van een (lichte) geheugenstoornis?
 • Is er sprake van zelfverwaarlozing of decorumverlies?
 • Is er sprake van desoriëntatie in tijd en plaats?
 • Is er sprake van een persoonlijkheids- dan wel gedragsverandering ten aanzien van het premorbide niveau van functioneren?
 • Is er sprake van confabulaties?
 • Is er sprake van aantoonbare tekortkomingen in het inprenten van nieuwe informatie?
 • Is er sprake van tekortkomingen in het herinneren van informatie uit het langetermijngeheugen?
 • Is er sprake van een daling van het bewustzijn, gepaard met motorische onrust, verminderd besef van de omgeving, al dan niet met visuele gewaarwordingen?
 • Is er sprake van een (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen:

Wilt u een advies over uw patiënt?

Maak dan een afspraak via ons platform:  https://www.123consultatie.nl/

 

Indicatie voor Wernicke-encefalopathie

U heeft bij vraag 1 tot en met 4 minimaal twee keer met ‘ja’ heeft geantwoord, dan is er een indicatie voor een Wernicke-encefalopathie.

Dit is een potentieel ernstige situatie! Indien u een zelfstandig bevoegd medicus bent start dan met het toedienen van thiamine (zie GGZ-richtlijn ‘Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol’ (2008).

Snel ingrijpen is vereist!
Neem contact op met de huisarts en betrek bij twijfel altijd een deskundige van een verslavingsinstelling in de regio.

Je uitslag

 • Is er sprake van voedingstekort?
 • Zijn er oogbewegingsstoornissen?
 • Zijn er loopstoornissen of bewegingsstoornissen?
 • Zijn er mentale veranderingen of is er sprake van een (lichte) geheugenstoornis?
 • Is er sprake van zelfverwaarlozing of decorumverlies?
 • Is er sprake van desoriëntatie in tijd en plaats?
 • Is er sprake van een persoonlijkheids- dan wel gedragsverandering ten aanzien van het premorbide niveau van functioneren?
 • Is er sprake van confabulaties?
 • Is er sprake van aantoonbare tekortkomingen in het inprenten van nieuwe informatie?
 • Is er sprake van tekortkomingen in het herinneren van informatie uit het langetermijngeheugen?
 • Is er sprake van een daling van het bewustzijn, gepaard met motorische onrust, verminderd besef van de omgeving, al dan niet met visuele gewaarwordingen?
 • Is er sprake van een (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen:

Wilt u een advies over uw patiënt?

Maak dan een afspraak via ons platform:  https://www.123consultatie.nl/

Alcoholgerelateerde cognitieve stoornis is niet waarschijnlijk

Alcohol gerelateerde stoornissen lijken niet waarschijnlijk.

Aangezien u deze screener heeft ingevuld zijn er waarschijnlijk wel signalen van min of meer problematisch alcoholgebruik. Het is aan te raden om het alcoholgebruik nader te onderzoeken. U kunt hiervoor gebruik maken van de online test op https://www.vincentverslavingszorg.nl/verslaving/doe-een-zelftest/zelftest-drank/

 

 

Je uitslag

 • Is er sprake van voedingstekort?
 • Zijn er oogbewegingsstoornissen?
 • Zijn er loopstoornissen of bewegingsstoornissen?
 • Zijn er mentale veranderingen of is er sprake van een (lichte) geheugenstoornis?
 • Is er sprake van zelfverwaarlozing of decorumverlies?
 • Is er sprake van desoriëntatie in tijd en plaats?
 • Is er sprake van een persoonlijkheids- dan wel gedragsverandering ten aanzien van het premorbide niveau van functioneren?
 • Is er sprake van confabulaties?
 • Is er sprake van aantoonbare tekortkomingen in het inprenten van nieuwe informatie?
 • Is er sprake van tekortkomingen in het herinneren van informatie uit het langetermijngeheugen?
 • Is er sprake van een daling van het bewustzijn, gepaard met motorische onrust, verminderd besef van de omgeving, al dan niet met visuele gewaarwordingen?
 • Is er sprake van een (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen:

Wilt u een advies over uw patiënt?

Maak dan een afspraak via ons platform:  https://www.123consultatie.nl/

uitkomst berekenen