TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Kennisbank

Wat is een delier?

Terug

Een delier zorgt ervoor dat mensen plotseling heel verward zijn, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben.

Een delier komt meestal voor in combinatie met een lichamelijke ziekte. Dat hoeft overigens geen ernstige aandoening te zijn. Een delier kan ook samengaan met koorts of een virusinfectie. Tegelijkertijd is een delier veel méér dan een onschuldige bijwerking. Het is een signaal dat er iets mis is.

De oorzaak van een delier ligt in de hersenen, die niet meer in staat zijn om alle prikkels te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat iemand medicijnen gebruikt, een operatie heeft ondergaan of een hersenbeschadiging heeft opgelopen. Doorgaans verdwijnt het delier als de lichamelijke aandoening over is.

Zo is een delier is te herkennen

  • Plotselinge verwardheid: iemand praat warrig, kan de aandacht er niet bij houden
  • Plotseling afwijkend gedrag: iemand wordt heel onrustig en opgewonden. Of juist heel stilletjes
  • Hallucinaties: iemand hoort of ziet dingen die er niet zijn
  • Waangedachten
  • Paniekreactie