TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Kennisbank

Wat zijn confabulaties?

Terug

Een confabulatie is een overdreven, onwaar of gefantaseerd verhaal. Cliënten met een alcoholverslaving vertellen vaak van dit soort fantasieverhalen, als gevolg van de door alcohol veroorzaakte geheugenproblemen.

Kenmerkend voor confabulaties is dat de verteller zelf denkt dat ze waar zijn. Ook als een verhaal weerlegd kan worden, blijft de cliënt geloven dat hij of zij gelijk heeft. De cliënt vult de gaten die in zijn geheugen zijn ontstaan met verhalen over dingen die zijn gebeurd of die hij zou hebben beleefd. Confabuleren komt veel voor bij cliënten met de ziekte van Wernicke of Korsakov.