TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Kennisbank

Zelfverwaarlozing

Terug

Langdurig en overmatig alcoholgebruik leidt in veel gevallen tot een vorm van zelfverwaarlozing.

De cliënt eet niet goed, neemt de regels van persoonlijke hygiëne niet in acht (decorumverlies), laat zich niet behandelen voor ziekten of vertoont risicovol gedrag. Het doorbreken van dit patroon is lastig. Cliënten zijn moeilijk te motiveren, simpelweg omdat ze gezondheid, veiligheid en persoonlijke verzorging niet belangrijk (meer) vinden. Ook aan de mening van anderen wordt weinig waarde gehecht.